Monday, May 23, 2011

Saab ka mõistlikumalt

Valitsus on kärpimas meie maksustatavast tulust lubatud vähendust, mis koosneb kulutustest eluasemelaenu intressidele, koolitusele ja annetustele. Möödunud aasta tuludest võis maksumaksja selle möönduse abil maha arvata 3196 eurot. Järgmise aasta 1. jaanuarist oleks lubatud vaid 1920.

Siiani on avalikkuses korrutatud üht põhjendust – nimetatud maksusoodustus olevat turgutanud meil kinnisvarabuumi ja tulevase võimaliku ärahoidmiseks tuleks teist mahakraapida.

Nojah, kas nüüd selle soodustuse pärast just laenuandja juurde pöörduti, on iseküsimus. Küllap oli põhjus pigem selles, et polnud paslikku paika, kus elada. Küll aga võeti ju laenu teadmises, et õigus selliseks mahaarvamiseks maksumaksjal on ja seda just suurusjärgus 3196 ja mitte 1920. Mis aga jutust kõrvale jääb, on asjaolu, et võimaliku saabuva kinnisvarabuumi ärahoidmise sildi all vähenevad ka inimeste võimalused end koolitada ja kui soovi on, ka annetada. Sest mahaarvamiste lubatud lagi on eluasemelaenude intressidele, koolitusele ja annetustele ühine. Kes siis laenas ja kes koolitas ja mõned üksikud isegi annetasid. Veelgi vähesemad tegid kõike kolme korraga ja ikka sama mahaarvamiste lae juures.

Minu meelest saab asja ajada ka nii, et me ei riivaks juba laenu võtnute õigustatud ootusi ja ei piiraks inimeste võimalusi koolitada ja annetada. Seejuures saab ka tulevast kinnisvaramulli ohjeldada. Selleks pole vaja midagi muud, kui:

- jätta hetkel lubatud 3196 eurot kärpimata
- juba võetud eluasemelaenude intressidele jääks kehtima tänane piirang ja me ei rikuks mitte kellegi õigustatud ootusi
- peale seaduse jõustumist, ehk siis peale 1.jaanuari 2012, võetud eluasemelaenude intresse saaks aga maksimaalse lubatu 3196 euro sees maha arvata 1920 euro ulatuses.

E-riigis on see lihtne.

Wednesday, May 11, 2011

Augustikuule mõeldes

Viis aastat tagasi oli mai alguspäevadel kirgi presidendivalimiste asjus maa ja ilm. Nüüd kulgeb see kõik kuidagi vaikselt.
Heakene küll, hetkel on selge, et Ilvese poolt on valmis hääletama 52 saadikut Riigikogus ja IRL on teatanud, et langetab otsuse oma volikogus maikuu lõpus. Lõputult venitada pole võimalik, sest see looks mulje erakonnast, kui otsustusvõimetust suurusest. Asjaolu, et seejuures soovitakse presidendikandidaadiga ka kokku saada, on igati arusaadav. Tegemist on ju juurte poolest teisest parteist pärit kandidaadiga.
Nii isamaaliitlased kui respublikaanid toetasid Ilvese valimist presidendiks viis aastat tagasi. Miks nüüd, kus need kaks erakonda ühinenud on, valivad nad teise tee, vajaks kindlasti tõsist seletamist. Tundes poliitikute hingeelu, arvan, et sellega saadaks ka hakkama. Pole ju Ilves lubanud põhiseadusest ülesõitval populismil praalida. See viimane jääks muidugi seletamisel mainimata.
Aga.
Kui nüüd IRL otsustaks oma kandidaat esitada, ja selleks pole puudu ei ambitsioonidest ega pealehakkamisest, tähendaks see samal ajal selget lähenemist Keskerakonnale. Pressiteade sellest, et Keskerakond toetab IRL-i presidendikandidaati, oleks valmis veel varem, kui vastav otsustuskogu koguneb.
Poliitika, valikute mõttes, on kaunis julm.

Thursday, May 5, 2011

Tarbetu tormamine

Minu suureks üllatuseks esitasid reformierakondlased ja IRL Riigikogu menetlusse vedelkütuse seaduse muutmise eelnõu. Seejuures muudetakse seaduse neid paragrahve, mida rahanduskomisjon täielises üksmeeles eelmises koosseisus alles muutis. Eesmärgiks maksupettuste ohjeldamine, mille tõttu miljonid eurod riigi tuludesse ei laeku. Kütusekäitlejate registrisse jõudmine oli lihtne ja sealt maksuvõlglasena kadumine veelgi lihtsam.

Veelgi suurem oli minu üllatus, kui komisjoni arutelul alles vastu võetud seaduse kiiret parandamist põhjendati. Sest vabandage mind, härrad võimuliitlased, ei saa ma kuidagi aru, miks seadust muuta vaja on.

Seaduse koostamisel eelmises kogus tekkis põhjendatud arutelu, et muudatuse tulemusena sisse seatav tagatisnõue võib olla ülejõukäiv kütust ainult tarbimisse müüvatele ettevõtetele. Seetõttu sätestati neile ka erinev kord. Nende poolt makstava tagatise suurus on 100 000 eurot ja maksuametil on õigus kaalutlusõiguse alusel selle tagatise suurust vähendada. Kaalutlusõigus on Eesti maksuseadustes juba pikka aega kehtinud ja erinev lähenemine seadusekuulekatele maksumaksjatele ja veel tundmatutele tegijatele arusaadav. Rahanduskomisjonil polnud mingit soovi ülemääraste nõuetega väikeseid bensiinijaamu sulgeda ja korralikke maksumaksjaid kiusata.

Aktsiisilaost kütusemüüjatele seati aga kõrgem tagatisnõue, 1 miljon eurot. Seejuures pidasime mõistlikuks siinkohal tagatise suuruse vähendamise põhimõtet rakendada alles 1.jaanuarist 2013. Selleks, et korrastada turgu ja et maksupetturitelt võtta isu asjaga tegeleda.

Nüüd siis väidavad eelnõu autorid, et tegemist võivat olla lausa põhiseaduse vastase tegevusega. Võrdse kohtlemise põhimõtteid rikutud ei ole, sest ainult tarbimisse müüvaid ettevõtteid kohtleb seadus ühtemoodi ja teeb seda ka nende ettevõtetega, kelle tegevuseks on kütusemüük aktsiisilaost. Seda tõsiasja tunnistavad ka eelnõu autorid.

Väidetavalt olevat tegu hoopis ebaproportsionaalselt suure nõudega maksumaksjale ning lahendus peituvat selles, et miljonilisele tagatisnõudele tuleks kaalutlusõigus anda kohe. Kui siin üldse saab olla midagi ebaproportsionaalselt suur, siis võib ju vaielda, kas 1miljon eurot tagatisena sisse maksta on liiga palju või mitte. Seda numbrit aga keegi ei vaidlusta. Vaidluse all on hoopis kaalutlusõiguse hilisem jõustamine. Ja vot siinkohal, vabandage mind, ei saa olla ühe maksukohustuse ülemäärasusega mingit seost. Kuupäev ühes seaduses saab olla näiteks vale, kui maksumaksjale tagantjärgi mingeid kohustusi kaela väänatakse. Ei saa aga kuidagi üks kuupäev olla ebaproportsionaalne. See on absurd.

Kas võimalikud maksupetturid võimalikust muudatusest võidaksid? Kindlasti. Nii saaks kütusekäitlejate registrist võtta riiuliettevõtte, kellel ei saanud olla ka maksupahandusi ja maksuametil oleks võimatu põhjendada, mis kaalutlustel selle ettevõtte taotlust tagatisnõude vähendamiseks ei rahuldata. Kui seal riiulis taolist ettevõtet pole, saab võimalik maksupettus teoks ühe väikese ja seni korraliku bensiinijaama abil, kes siiani müüs kütust ainult tarbimisse ja sai täiesti põhjendatult ka tagatise vähenduse. Võimatu oleks maksuametil seletada, et ettevõtte tegevuse laienemine ka aktsiisilaost müügile talle maksumaksjana kuidagi varju heidab. Maksupetturid peaksid oma ebaseaduslikust kasumimarginaalist lahutama vaid ühe väikese ettevõtte ostuks tehtava kulu, kui sedagi.

Mõistlik oleks üksmeelselt valminud ja vastu võetud seadus rahule jätta ja mitte lasta end lollitada kuupäeva ebaproportsionaalsusega. Seaduse mõju on juba täna olemas. Kui varasemalt oli kütusekäitlejaid ettevõtteid suurusjärgus 360 kuni 370, siis täna on neid maksuametil teada vaid 161 ja neist aktsiisilaost müügiga tegelevaid vaid kümme.