Wednesday, January 28, 2009

Nota Bene!

Kõigepealt tahan öelda seda, et igasugune kärpeettepaneku tegemine ajakirjanduse vahendusel ei ole tark tegevus. Peale segaduse, suure arvu hämmelduses või lausa vihaseid inimesi ja kahtlaselt suure hulga vastukäivaid uudisklippe, ei saavuta me midagi. Siin ei ole võitu. Mitte kellelegi.


Teiseks peaks reformierakonna peasekretär vabandama kõikide “krokodillide” koosolekutel osalenute ees, sest mitte ühelgi neist pole mitte mingisugusel kujul arutatud kogumispensioni riigipoolse panuse kaotamist.
Ja seda panust ei olegi võimalik kaotada. Eelkõige seetõttu, et liitusid inimesed teise sambaga vabatahtlikult ja kindlate tingimuste alusel. Neid tingimusi olematuks teha pole võimalik. Neid tingimusi muuta saab ainult sellisel moel, et vabatahtliku otsuse langetanud inimesed ei kaota. Valitsussektori tasakaalu me aga siis ei mõjuta. Pensionireform on niivõrd pikaajaline suurus, et mõneaastased majandussurutised või ka muud tähtsad muudatused (näiteks rahareform), on selle kõrval köömes.

Riigi panuse kaotamine kogumispensionisse ei tule kõne allagi.